Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn
  • Bắc Kạn
    oC

UBND tỉnh rà soát, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

08:39, 10/05/2022

Sáng 09/5, UBND tỉnh đã tổ chức họp rà soát, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Đồng chí Đinh Quang Tuyên, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch TT Uỷ ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị.

 

Đến hết tháng 4, giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Bắc Kạn mới đạt 4% và là 1 trong những tỉnh có tỷ lệ giải ngân thấp nhất cả nước. Tại cuộc họp, cơ quan chuyên môn và các chủ đầu tư đã rà soát, báo cáo cụ thể về tiến độ và giải pháp giải ngân một số dự án trọng điểm. Trong đó, Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông sẽ phấn đấu đến hết ngày 15 tháng 5 giải ngân được 150 tỷ đồng; Sở Kế hoạch và Đầu tư phấn đấu giải ngân nguồn vốn ADB 30 tỷ đồng; Ban QLDA thành phố Bắc Kạn phấn đấu giải ngân 25 tỷ đồng. Ngoài ra, một số dự án quan trọng khác cũng phấn đấu đến ngày 15 tháng 5 sẽ đạt tỷ lệ giải ngân cao nhất.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, các địa phương và các chủ đầu tư phải nỗ lực, quyết tâm cao, mục tiêu đến ngày 15 tháng 5 giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh phải đạt tối thiểu 15%; đến hết 30 tháng 6 phải đạt mức trung bình của cả nước và đến cuối năm giải ngân đạt mức khá. Muốn vậy, ngay từ bây giờ các đơn vị phải tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn với quyết tâm cao nhất. Đồng chí Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, đặc biệt là Kho bạc Nhà nước tỉnh, Sở Tài chính tăng cường hỗ trợ giải ngân, đẩy nhanh tốc độ thẩm định, trong những trường hợp cần thiết có thể linh hoạt, họp thẩm định tại chỗ; yêu cầu các huyện, thành phố khẩn trương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, qua đó nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn của tỉnh.

Văn Linh


Ý kiến bạn đọc