Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn
  • Bắc Kạn
    oC

Bí thư Tỉnh uỷ kiểm tra tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể

09:31, 13/12/2022

Bí thư Tỉnh uỷ kiểm tra tuyến đường TPBK - Ba Bể

Văn Linh - Hà Lượng

Văn Linh - Hà Lượng

Ý kiến bạn đọc