Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn
  • Bắc Kạn
    oC

"Cần có chính sách bao trùm cả an sinh xã hội và phúc lợi xã hội"

15:55, 08/12/2022

 Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh, chính sách xã hội Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045 cần tập trung vào phạm vi lớn hơn, bao trùm cả chính sách xã hội và phúc lợi xã hội.

Sáng 8/12, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tọa đàm "Chính sách xã hội Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045".

Tọa đàm nhằm tổng hợp ý kiến của các chuyên gia trong và ngoài nước để báo cáo lên Ban Chỉ đạo Trung ương về việc Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI, một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020 phục vụ tổng kết Nghị quyết 15 và cung cấp thông tin hoàn thiện văn kiện mới về Chính sách xã hội giai đoạn 2023 - 2030, tầm nhìn 2045.

Cần có chính sách bao trùm cả an sinh xã hội và phúc lợi xã hội - 1

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung phát biểu tại tọa đàm (Ảnh: Giáp Tống).

Khai mạc Tọa đàm, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã Hội - Đào Ngọc Dung cho biết, ngày 1/6/2012, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TW, một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020, tập trung vào 2 nhóm chính sách cơ bản, quan trọng trong hệ thống các chính sách xã hội là chính sách ưu đãi người có công và chính sách an sinh xã hội.

Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, sau 10 năm thực hiện, Nghị quyết Trung ương 5 khóa XI, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong xây dựng và triển khai chính sách xã hội.

Hệ thống chính sách xã hội đã cơ bản đảm bảo công bằng, toàn diện, bao trùm, tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo cơ bản quyền an sinh của người dân, góp phần phát triển kinh tế, ổn định chính trị và trật tự xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Bên cạnh đó, các chỉ tiêu đều đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết với nhiều điểm sáng trong lĩnh vực người có công, giảm nghèo và an sinh xã hội. Trong 26 chỉ tiêu được đề ra, đã có 5 chỉ tiêu vượt và hoàn thành trước thời hạn và 16 chỉ tiêu đạt mục tiêu vào năm 2020.

Cần có chính sách bao trùm cả an sinh xã hội và phúc lợi xã hội - 2

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm (Ảnh: Giáp Tống).

Chỉ số phát triển con người (HDI) năm 2020 có sự cải thiện trong bảng xếp hạng của Liên hợp quốc, từ vị trí 128/187 năm 2011 lên vị trí 117/187 năm 2020, đem lại niềm tin và sự hài lòng trong người dân, khẳng định tính ưu việt của chế độ Xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

"Trong bối cảnh đó, Việt Nam chọn mốc đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045 để bàn về các vấn đề chính sách xã hội rộng lớn hơn, đi theo hướng bao trùm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội. Đồng thời, cần đổi mới trong cách làm chính sách xã hội, bắt đầu từ những người có tư duy, đầu óc và kiến thức mới", Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhận định.

Người đứng đầu Bộ LĐ-TB&XH cho biết, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW của Trung ương, một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020, đã đạt được nhiều thành tựu, quan trọng. Hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt mục tiêu với nhiều điểm sáng trong lĩnh vực người có công, giảm nghèo và an sinh xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, việc thực hiện một số chính sách xã hội còn có những hạn chế, bất cập. Chính sách xã hội còn thiếu tính bao trùm, liên kết trong hỗ trợ đối tượng và chưa bao phủ hết đối tượng, chưa có sự tương trợ, kết nối của các trụ cột chính sách trong tổ chức thực hiện; chênh lệnh mức sống giữa vùng miền, nhóm đối tượng còn lớn…

Bộ trưởng nhấn mạnh, thời gian sắp tới, cần xác định, lấy con người là trung tâm của quá trình phát triển; đảm bảo chính sách xã hội phải được xây dựng và triển khai thực hiện hài hòa, đồng bộ với phát triển kinh tế. Xác định đầu tư cho con người, cho chính sách xã hội là đầu tư cho phát triển nhằm đạt được mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.

Cần có chính sách bao trùm cả an sinh xã hội và phúc lợi xã hội - 3

Bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam (Ảnh: Giáp Tống).

Phát biểu tại tọa đàm, bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam, chúc mừng thành tựu đã đạt được của Việt Nam về việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội trong 10 năm qua.

Bà Pauline Tamesis cho rằng, Việt Nam cần tập trung vào những vấn đề như bảo hiểm xã hội toàn dân, tăng cường bảo hiểm xã hội bắt buộc, các chính sách mang tính lồng ghép giới nhiều hơn để ứng phó với những thách thức mà Việt Nam đang gặp phải.

Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam nhấn mạnh, điều này cần phải được thể hiện ngay trong quá trình lập chính sách để đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau.

"Chúng tôi sẽ luôn luôn đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam để xây dựng và thực hiện bất kỳ chính sách xã hội nào mang tính bao trùm, để tất cả các đối tượng khác nhau trong xã hội được bao phủ.

Đây là cơ hội để tăng cường hơn nữa hệ thống an sinh xã hội không chỉ nhằm đảm bảo công bằng xã hội, phát triển con người mà còn là phát triển đất nước", bà Pauline Tamesis nói.

Nguồn://dantri.com.vn

dantri

Ý kiến bạn đọc