Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn
  • Bắc Kạn
    oC

Hoạt động Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh cơ bản đáp ứng các yêu cầu

17:00, 19/04/2022

Thời gian qua, Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Bắc Kạn cơ bản đáp ứng các yêu cầu, đảm bảo cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh triển khai các phần mềm dùng chung, các hệ thống thông tin, hệ thống điều hành tác nghiệp của lãnh đạo thông suốt từ tỉnh đến cơ sở.

Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh được thiết kế theo kiến trúc phân lớp bảo mật và sử dụng các công nghệ hiện đại như VLAN, ảo hóa, cân bằng tải các kết nối Internet… Hệ thống máy chủ ảo hóa của Trung tâm dữ liệu gồm 5 máy chủ vật lý chạy song hành được quản lý tập trung, đang đáp ứng tốt cho hoạt động của các hệ thống dịch vụ và có thể tạo thêm các máy chủ ảo hóa để triển khai các hệ thống dịch vụ. Trung tâm Tích hợp dữ liệu của tỉnh đáp ứng yêu cầu sử dụng hiện nay của các hệ thống dịch vụ và ứng dụng của tỉnh như: Phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc; phần mềm Một cửa điện tử, Một cửa điện tử liên thông và dịch vụ công trực tuyến mức độ cao; hệ thống thư điện tử công vụ; Cổng Thông tin điện tử tỉnh; phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức và hợp đồng lao động; hệ thống lưu trữ điện tử.

 

CTV Nguyễn Lan


Ý kiến bạn đọc