Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn
  • Bắc Kạn
    oC

Đóng góp của đội ngũ trí thức Bắc Kạn trong nghiên cứu, ứng dụng KH và CN

10:52, 19/05/2022

Nhìn lại những đóng góp của đội ngũ trí thức Bắc Kạn trong nghiên cứu, ứng dụng KH và CN trong sản xuất nông lâm nghiệp của tỉnh.

Vi Diễn -Hữu Hậu


Ý kiến bạn đọc