Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn
  • Bắc Kạn
    oC

THÔNG BÁO

16:41, 15/09/2021


 

Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2021 thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức năm 2021 như sau:
I. Danh sách thí sinh tham dự thi vòng 2:
(Có danh sách kèm theo).