Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn
  • Bắc Kạn
    oC

Hội nghị biểu dương trong thực hiện công tác giảm nghèo

10:49, 23/12/2022

Sáng 22/12, UBND tỉnh tổ chức HN biểu dương trong thực hiện công tác giảm nghèo. Dự HN có các đ/c Hoàng Duy Chinh - Uỷ viên  BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH khoá XV tỉnh Bắc Kạn; Nguyễn Đăng Bình, PBT Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh cùng 57 tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện công tác giảm nghèo.

 

Phát biểu khai mạc HN, đ/c Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, giảm nghèo luôn là mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng trong quá trình phát triển. Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đặc biệt sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của người nghèo, sự chung tay, góp sức của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, HTX trong và ngoài tỉnh, công tác giảm nghèo đã đạt được kết quả tích cực. Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức bởi đại dịch Covid-19, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, nhưng các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương đã tập trung triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ giảm nghèo, tạo việc làm, sinh kế bền vững cho người nghèo...

Điều đó được chứng minh bằng tỷ lệ giảm nghèo đạt hơn 2,55% trong một năm đầy khó khăn vừa qua, vượt chỉ tiêu giảm nghèo mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

Phát biểu tại HN, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Duy Chinh biểu dương và ghi nhận các tập thể, cá nhân được vinh danh lần này. Đây là dịp để các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể và nhân dân tôn vinh tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện công tác giảm nghèo, qua đó nhân rộng các gương điển hình; đồng thời tuyên truyền, giáo dục, qua đó khơi gợi ý chí vươn lên thoát nghèo bền vững của từng người dân, hộ gia đình và nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, các đơn vị, doanh nghiệp, HTX tham gia vào công tác giảm nghèo. Đồng chí đề nghị các ngành, địa phương trong tỉnh tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030. Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và các huyện, thành phố triển khai đồng bộ, hiệu quả các chủ trương, chính sách về giảm nghèo, nhất là 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Tăng cường kiến thức, kỹ năng sản xuất, tạo thêm công ăn việc làm, sinh kế cho người nghèo. Đối với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã, tiếp tục đồng hành, chung tay, có các hoạt động thiết thực, đóng góp nhiều hơn nữa cho công cuộc giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội của tỉnh. Các hộ nghèo, hộ cận nghèo cần phát huy hơn nữa ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên thoát nghèo bền vững. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền vận động để thay đổi nhận thức của người dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong thực hiện chủ trương thoát nghèo bền vững. Đồng thời tiếp tục tổ chức và thực hiện tốt cuộc vận động “Vì người nghèo”, phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”...

Phúc Thiệp

Phúc Thiệp

Ý kiến bạn đọc