Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn
  • Bắc Kạn
    oC

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn

09:12, 10/08/2023

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn

Văn Linh - Hà Lượng

Văn Linh - Hà Lượng

Ý kiến bạn đọc