Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn
  • Bắc Kạn
    oC

Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khoá XV

09:34, 15/06/2022

Ngày 14/6, kỳ họp thứ ba, Quốc hội khoá XV tiếp tục chương trình làm việc với một số nội dung về xây dựng luật.

 

 

 

Buổi sáng, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Cảnh sát cơ động; Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2023. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Đối với dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, đã có 151 ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ, trong phiên họp sáng nay có 20 đại biểu Quốc hội phát biểu ý kiến, có 3 đại biểu Quốc hội tranh luận. Đa số ý kiến tán thành với sự cần thiết ban hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Việc ban hành Luật này nhằm thể chế hoá chủ trương thực hành và phát huy rộng rãi dân chủ, quyền làm chủ và vai trò chủ thể của Nhân dân, thực hiện đúng đắn, hiệu quả dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện, đặc biệt là dân chủ ở cơ sở được nhấn mạnh trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng; là bước tiến mới trong chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước về quyền làm chủ của Nhân dân; trên cơ sở đó hoàn thiện pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đồng thời các đại biểu cũng phân tích, làm rõ thêm những nội dung còn có ý kiến khác nhau cần phải tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện để nâng cao chất lượng, tính đồng bộ, bảo đảm tính thống nhất, khả thi của các quy định trong dự thảo Luật này.

Chiều nay, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi).

Biên tập: Lê Minh


Ý kiến bạn đọc