Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn
  • Bắc Kạn
    oC

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

09:34, 22/07/2022

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII được kết nối từ Phòng họp Diên Hồng thuộc Tòa nhà Quốc hội đến hơn 11.600 điểm cầu trong cả nước. Tại tỉnh Bắc Kạn, hội nghị được kết nối trực tuyến đến gần 170 cầu với sự tham gia của gần 10.000 cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức.

 

Trong ngày làm việc đầu tiên, hội nghị đã được nghe Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trực tiếp phổ biến, quán triệt nội dung chuyên đề về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”. Thủ tướng Chính phủ đã phân tích những yếu tố, căn cứ để ban hành nghị quyết, tính cấp thiết phải đổi mới công tác quản lý về đất đai. Những điểm mới của nghị quyết cũng như làm rõ nội hàm quan điểm: Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước là đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Chỉ rõ nhưng nhiệm vụ, giải pháp được đưa ra trong thời gian tới.

 

Đồng chí Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương truyền đạt chuyên đề “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái phổ biến, quán triệt chuyên đề về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”.

Ngày 22/7 hội nghị tiếp tục làm việc quántriệt chuyên đề "Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới./.

Đức Thành 


Ý kiến bạn đọc