Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn
  • Bắc Kạn
    oC

Phỏng vấn PCT HĐND tỉnh về nội dung chương trình kỳ họp giữa năm 2022

09:43, 14/07/2022

 

Phỏng vấn PCT HĐND tỉnh về nội dung chương trình kỳ họp giữa năm 2022

Minh Nguyệt- Quang  Hiếu

 


Ý kiến bạn đọc