Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn
  • Bắc Kạn
    oC

Những điểm nhấn trong công tác Tuyên giáo ở Bắc Kạn

09:40, 02/08/2022

Từ năm 2007, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) quyết định lấy ngày 1/8 hằng năm là ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng.

Những điểm nhấn trong công tác Tuyên giáo

Minh Nguyệt - Quang Hiếu


Ý kiến bạn đọc