Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn
  • Bắc Kạn
    oC

Đảng ủy Quân sự tỉnh Bắc Kạn sơ kết nâng cao hiệu quả bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng

09:39, 23/08/2023

Sáng 22/8, Đảng ủy Quân sự tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng (Nghị quyết số 29).

 

5 năm qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh Bắc Kạn đã quán triệt và triển khai đồng bộ, toàn diện các nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết số 29 và các chương trình hành động về Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; cụ thể hóa thành kế hoạch, chương trình hành động ở mỗi cấp; tạo sự đồng bộ, thống nhất trong nhận thức, xác định được vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy và mọi cán bộ, đảng viên về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng. Trong đó, nội dung bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng đã được đưa vào trong chương trình giảng dạy, học tập ngoại khóa đối với các học sinh, sinh viên; tuyên truyền lồng ghép trong chương trình bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng; Ban Chỉ đạo 35, lực lượng 47 các cơ quan, đơn vị Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn đã chia sẻ, đăng tải hơn 1500 bài viết, tuyên truyền về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng; lực lượng 47 đấu tranh bằng giải pháp kỹ thuật ép khoá, hạn chế, cô lập 540 tài khoản xấu độc, thông tin sai sự thật với 183.187 lượt báo xấu.

 

Hội nghị cũng đã thảo luận chỉ rõ những hạn chế, xác định nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm trong 5 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết số 29. Hội nghị thống nhất, thời gian tới tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 29; nâng cao năng lực, vai trò, ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện công tác bảo vệ an ninh mạng quốc gia; phát huy khối đại đoàn kết dân tộc; sẵn sàng xử lý các tình huống khi có chiến tranh xảy ra trên không gian mạng...

CTV Bích Lạng

CTV Bích Lạng

Ý kiến bạn đọc