Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn
  • Bắc Kạn
    oC

Đoàn công tác của Bộ Chính trị kiểm tra tại Ban Tổ chức Tỉnh uỷ

15:54, 18/08/2023

Chiều 16/8, Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 886 của Bộ Chính trị do đồng chí Nguyễn Duy Bắc- Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Trưởng đoàn kiểm tra đã làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy kiểm tra việc thực hiện công tác cán bộ theo Nghị quyết số 26 của BCH Trung ương khóa XII. Làm việc cùng Đoàn công tác có đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

 

Theo báo cáo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, thời gian qua, Ban đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng và Nghị quyết số 26 ngày 19 tháng 5 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp. Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương về công tác cán bộ, thường xuyên rà soát, tham mưu sửa đổi, bổ sung phù hợp để triển khai thực hiện trong toàn đảng bộ. Tham mưu triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các khâu trong công tác cán bộ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Từ năm 2018 đến nay, toàn tỉnh đã tuyển dụng được 1.157 công chức, viên chức; thu hút sinh viên xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ được 1 người. Từ tháng 6/2018 đến tháng 5/2023, đã điều động, luân chuyển được 19 cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Có 361 lượt cán bộ được điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử giữ các chức vụ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát về công tác tổ chức cán bộ hằng năm.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Duy Bắc- Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị trong thời gian tới, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục chủ động tham mưu việc thực hiện Nghị quyết số 26 của BCH Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII về công tác cán bộ; Tham mưu công tác bổ nhiệm cán bộ phù hợp tình hình thực tiễn địa phương; chú trong tham mưu công tác thu hút cán bộ trẻ, cán bộ dân tộc thiểu số; Quan tâm thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ;  Tham mưu, đề xuất cho tỉnh xây dựng cơ chế, chính sách ưu tiên, đãi ngộ  đặc biệt là cán bộ khoa học trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số.

Đoàn kiểm tra ghi nhận các kiến nghị của Ban Tổ chức Tỉnh ủy để tổng hợp, trình Bộ Chính trị xem xét./.
 

Minh Nguyệt

Minh Nguyệt

Ý kiến bạn đọc