Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn
  • Bắc Kạn
    oC

122 năm ngày thành lập tỉnh Bắc Kạn

11:32, 12/04/2022

Ngày 11/4/2022, tròn 122 tỉnh Bắc Kạn năm ngày thành lập (11/4/1900- 11/4/2022). Lịch sử xây dựng và phát triển của mảnh đất và con người Bắc Kạn hơn 1 thế kỷ qua luôn gắn kết chặt chẽ với lịch sử và sự phát triển chung của đất nước qua các thời kỳ.

122 

Minh Nguyệt- Quang Hiếu- Đức Sơn


Ý kiến bạn đọc