Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn
  • Bắc Kạn
    oC

Hội nghị Đảng uỷ Quân sự tỉnh Bắc Kạn

10:53, 29/03/2022

 


 

Trong quý I vừa qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó đã hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn công dân lên đường nhập ngũ, hoàn thành tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Thực hiện nghiêm mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu 2022, điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế. Cùng với đó làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sỹ, thực hiện tốt công tác phòng dịch Covid-19, đảm bảo hậu cần, kỹ thuật, trang thiết bị phục vụ công tác huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu…

Tại hội nghị này, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã thảo luận, thông qua nhiệm vụ trọng tâm trong quý II/2022, trong đó nhấn mạnh việc tổ chức huấn luyện, duy trì nghiêm kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Phấn đấu kết quả kiểm tra huấn luyện 6 tháng đầu năm đối với lực lượng thường trực đạt loại giỏi, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đạt loại khá. Cùng với đó Bộ CHQS tỉnh cũng chuẩn bị tổ chức Hội thao trung đội dân quân tự vệ toàn tỉnh, chuẩn bị tham gia Hội thi kỹ thuật tăng thiết giáp toàn quân năm 2022.v.v…

Đức Thành