Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn
  • Bắc Kạn
    oC

“ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH” NĂM 2022

14:24, 24/03/2022
Tải file tại đây:
 file_1
 file_2
file_3