Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn
  • Bắc Kạn
    oC

Đoàn ĐBQH giám sát về giải quyết khiếu nại tố cáo

10:47, 29/03/2022


 

Trong thời gian qua, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của huyện Chợ Đồn đã được chỉ đạo kịp thời, giái quyết dứt điểm các vụ việc được tiếp nhận; tổ chức xử lý, xác minh làm rõ theo trình tự, thủ tục, đúng quy định của pháp luật, không bỏ lọt, bao che hành vi vi phạm. Từ ngày 1/7/2016 đến 1/7/2021, Công an huyện đã tiếp 7 lượt công dân đến đưa đơn khiếu nại, kiến nghị, phản ánh về 6 vụ việc, trong đó có 2 vụ việc về tố tụng hình sự, khiếu nại về thi hành án hình sự, 4 vụ việc kiến nghị phản ánh. Cả 6 vụ việc đều đã được tiếp nhận, thụ lý giải quyết và trả lời theo thẩm quyền. Công an huyện cũng đã thụ lý 7 đơn khiếu nại đối với 2 vụ việc, tiếp nhận 8 đơn tố cáo với 7 vụ việc. Các vụ việc đều đã được phân loại, xử lý, giải quyết theo thẩm quyền.

Để công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt hiệu quả cao hơn, huyện Chợ Đồn kiến nghị Quốc hội, Chính phủ cần có quy định hướng dẫn cụ thể hơn để xác định hành vi hành chính, quy trình giai quyết đơn kiến nghị, phản ánh cũng như thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính; có giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đối thoại để giải quyết khiếu nại, giúp việc ban hành quyết định giải quyết khiếu nại được chính xác, khách quan, hạn chế việc phải giải quyết nhiều lần; có chế tài cụ thể xử lý nhưng trường hợp lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để kích động, gây rối, hạ uy tín, khiếu kiện đông người, phức tạp. Bộ Công an, Công an tỉnh tiếp tục trập huấn nghiệp vụ, đảm bảo trang thiết bị, điều kiện phục vụ cho công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Minh Nguyệt