Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn
  • Bắc Kạn
    oC

Thanh tra một số chính sách dân tộc

10:43, 29/03/2022


 

Theo Quyết định, Đoàn sẽ thanh tra các nội dung: Dự án 2 - Chương trình 135 thuộc của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS & Miền núi theo Quyết định số 2085 ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS theo Quyết định 12 ngày 6/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Thời kỳ thanh tra từ năm 2019 đến hết năm 2021.

Phát biểu tại buổi công bố, đồng chí Phạm Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, các huyện liên quan phối hợp tốt với đoàn thanh tra, cung cấp đầy đủ số liệu theo yêu cầu của đoàn, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đoàn thanh tra làm việc theo quy định.

Dự kiến từ nay đến 25/4, Đoàn thanh tra của Ủy ban Dân tộc sẽ làm việc với các sở, ban, ngành, các huyện liên quan đến thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Ngọc Doanh