Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn
  • Bắc Kạn
    oC

Thông báo

09:51, 28/09/2021


       Căn cứ Kế hoạch số 472/KH-PTTH ngày 23/6/2021 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn về tuyển dụng viên chức Đài PT&TH Bắc Kạn năm 2021;
      Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 27/9/2021 của Hội đồng thi tuyển viên chức Đài Phát thanh và Truyền hình (PT&TH) Bắc Kạn năm 2021, Hội đồng thi tuyển viên chức Đài PT&TH Bắc Kạn thông báo kết quả thi vòng 2, danh sách dự kiến người trúng tuyển:
Xem tại đây
.

Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn năm