Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn
  • Bắc Kạn
    oC

Kỷ niệm 75 năm trận công đồn Phủ Thông

10:08, 25/07/2023

 

 

Kỷ niệm 75 năm trận công đồn Phủ Thông

Kỷ niệm 75 năm trận công đồn Phủ Thông

Vân Đoan - Thái Sơn

Vân Đoan, Thái Sơn

Ý kiến bạn đọc