Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn
  • Bắc Kạn
    oC

Phát huy tinh thần trận công đồn Phủ Thông trong giai đoạn hiện nay

09:55, 26/07/2023

 

Phát huy tinh thần trận công đồn Phủ Thông trong giai đoạn hiện nay

Phát huy tinh thần trận công đồn Phủ Thông trong giai đoạn hiện nay

Ngọc Doanh - Thái Sơn

Ngọc Doanh - Thái Sơn

Ý kiến bạn đọc