Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn
  • Bắc Kạn
    oC

Bắc Kạn học tập kinh nghiệm các tỉnh để phát triển du lịch cộng đồng

10:53, 09/08/2022

Học tập kinh nghiệm các tỉnh để phát triển du lịch cộng đồng

Vi Diễn - Hữu Hậu

 


Ý kiến bạn đọc