Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn
  • Bắc Kạn
    oC

Phát huy hiệu quả từ những công trình thuộc chương trình mục tiêu quốc gia vùng DTTS

10:31, 29/08/2023

Phát huy hiệu quả từ những công trình thuộc chương trình mục tiêu quốc gia vùng DTTS

Ngọc Doanh - Quang Hiếu, Thái Sơn

Ngọc Doanh - Quang Hiếu, Thái Sơn

Ý kiến bạn đọc