Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn
  • Bắc Kạn
    oC

Tập trung giảm nghèo tại những thôn đặc biệt khó khăn ở Nam Cường

16:33, 28/08/2023

Tập trung giảm nghèo tại những thôn đặc biệt khó khăn ở Nam Cường

Minh Tấm, Thành Luân


Ý kiến bạn đọc