Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn
  • Bắc Kạn
    oC

Tổng kết, đề xuất cơ chế hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh động vật

10:52, 11/08/2023

 

Sáng 10/8, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá, đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh.

 

Trong thời gian qua, Trung ương đã ban hành hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về thú y hoàn chỉnh, đồng bộ, phù hợp với Luật Thú y gồm 3 nghị định và 4 quyết định. Trong đó, khi dịch bệnh lớn xảy ra vượt quá khả năng cân đối ngân sách của địa phương, Trung ương đã kịp thời hỗ trợ 80% kinh phí để hỗ trợ người dân có gia súc, gia cầm mắc bệnh buộc tiêu hủy. Tại tỉnh Bắc Kạn, các chính sách hỗ trợ đã được triển khai kịp thời. Tuy nhiên, công tác phòng, chống dịch bệnh động trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn do đặc thù là tỉnh miền núi, địa bàn rộng, bị chia cắt, người dân chăn nuôi nhỏ lẻ nên khi dịch bệnh lây lan ra diện rộng thì  việc khống chế, tiêu hủy động vật mắc bệnh chưa kịp thời; Còn 7 đơn vị chưa kiện toàn được nhân viên thú y, nhiều cán bộ thú y cấp xã phải kiêm nhiệm…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh động vật trong thời gian tới, trong đó tập trung vào các nội dung: Đối tượng hỗ trợ; điều kiện hỗ trợ; mức hỗ trợ cho chủ cơ sở sản xuất, doanh nghiệp; mức hỗ trợ cho người tham gia phòng, chống dịch bệnh; nguồn lực, cơ chế hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, địa phương; trình tự, thủ tục hỗ trợ, thời gian thực hiện hỗ trợ.  … Các ý kiến đóng góp tại Hội nghị sẽ được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thu Nhuận

Thu Nhuận

Ý kiến bạn đọc