Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn
  • Bắc Kạn
    oC

Đoàn ĐBQH giám sát về bảo tồn di sản văn hóa

10:23, 14/09/2023

Sáng 13/9, Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về di sản văn hóa giai đoạn 2016 - 2023 trên địa bàn huyện Pác Nặm.

 

Hiện nay huyện Pác Nặm có 2 di sản được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia gồm Lượn Cọi và Hát ru của người Tày tại xã Giáo Hiệu. Huyện có 01 nghệ nhân được công nhận nghệ nhân ưu tú; 01 di tích được xếp hạng cấp tỉnh; 13 lễ hội truyền thống của các dân tộc được duy trì hằng năm. Huyện duy trì bảo tồn trang phục truyền thống các dân tộc và hơn 1.100 ngôi nhà sàn truyền thống của các dân tộc Tày, Nùng, Sán Chỉ. Tuy nhiên, công tác quản lý, bảo tồn các di sản văn hóa còn gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn. Huyện chưa có di tích nào được phục hồi, tu bổ và đưa vào quy hoạch tôn tạo. Nguồn nhân lực phụ trách về di sản văn hóa cơ sở còn thiếu và yếu, do kiêm nhiệm nhiều việc nên công tác tham mưu chưa đạt chất lượng cao.

Vi Diễn 

Vi Diễn 

Ý kiến bạn đọc