Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn
  • Bắc Kạn
    oC

Hội nghị triển khai Kết luận 58 của Ban Bí thư về hoạt động Hội Người cao tuổi

15:45, 13/09/2023

Sáng 12/9, Trung ương Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam phối hợp với Ban Dân vận Trung ương, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận số 58 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức và hoạt động của Hội Người cao tuổi Việt Nam. Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị tại điểm cầu của tỉnh có đồng chí Ma Từ Đông Điền - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

 

Theo Kết luận số 58 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức và hoạt động của Hội NCT Việt Nam, qua 10 năm thực hiện mô hình thí điểm Hội Người cao tuổi cấp tỉnh, cấp huyện tại 13 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã cho thấy kết quả tích cực. Tổ chức bộ máy, cán bộ Hội được củng cố, kiện toàn, thực hiện tốt hơn vai trò đại diện cho quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của người cao tuổi; động viên người cao tuổi chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, tăng cường đồng thuận xã hội, góp phần giữ gìn, phát huy giá trị tốt đẹp của văn hoá gia đình, cộng đồng, dân tộc.

Đại biểu tham dự hội nghị đã nghe các tham luận chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình triển khai mô hình Hội Người cao tuổi, nêu rõ những khó khăn, hạn chế, vướng mắc. Đồng thời, kiến nghị những giải pháp nhằm phát huy hơn nữa vai trò của tổ chức Hội Người cao tuổi.

Tại hội nghị, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình đề nghị các tỉnh, thành phố trong cả nước thực hiện chuyển đổi mô hình tổ chức Hội Người cao tuổi phù hợp với thực tiễn địa phương; mong muốn các bộ, ban, ngành Trung ương cũng như các địa phương quan tâm hơn nữa đến công tác người cao tuổi, qua đó góp phần phát huy vai trò, vị thế của người cao tuổi trong công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước.

CTV Nguyễn Lan

CTV Nguyễn Lan

Ý kiến bạn đọc