Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn
  • Bắc Kạn
    oC

Hội nghị Quán triệt, triển khai Kết luận 12 của Bộ Chính trị

09:20, 30/06/2022

Ngày 29/6, Bộ Ngoại giao, Ban Tuyên giáo Tư, Ban Dân vận TƯ và ủy ban TƯ MTTQVN đã phối hợp tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai Kết luận 12 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới và Nghị quyết 169 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021-2026.  Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn có đc Hoàng Duy Chinh, UVBCHTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Bắc Kạn; đc Phạm Duy Hưng, Ủy viên BTVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đc Nông Quang Nhất, PCT HĐND tỉnh.

 

 Hội nghị này được kết nối trực tuyến tới 63 điểm cầu của các tỉnh, thành phố trong cả nước và 75 điểm cầu của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.  Trên cơ sở đánh giá 16 năm thực hiện Nghị quyết 36, ngày 16/3/2004 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, 5 năm thực hiện Chỉ thị số 45, ngày 19/5/2015 của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị khóa IX, ngày 12/8/2021 Bộ Chính trị khóa XIII đã ban hành kết luận số 12 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. Tiếp đó, ngày 31/12/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 169 về chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh công tác người Việt Nam ở nước ngoài, giai đoạn 2021-2026. Kết luận 12 của Bộ Chính trị gồm 3 phần, trong đó phần 1 có nội dung đánh giá tình hình, những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; những yêu cầu đặt ra về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong thời gian tới. Phần 2 của kết luận đưa ra 6 nhóm nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện tốt hơn công tác người Việt Nam ở nước ngoài  trong thời gian tới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe gần chục tham luận của của đại diện một số ban, bộ, ngành và các tỉnh thành phố về những vấn đề trọng tâm trong triển khai thực hiện Kết luận 12 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 169 của Chính phủ về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Thanh Sơn- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao khẳng định rõ quan điểm của Đảng, Nhà nước luôn coi người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của cộng đồng người Việt Nam. Đề nghị các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan tiếp tục tuyên truyền sâu rộng để mọi người dân cả trong nước và nước ngoài hiểu về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Tăng cường phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ giữa các cấp, các ngành, địa phương, các tổ chức hội đoàn thể, nhất là  phát huy vai trò của MTTQVN, Ban Dân vận Trung ương và Bộ Ngoại giao và các bộ ngành trong việc tham mưu, điều phối, đôn đốc triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài. Đổi mới hoàn thiện chính sách, tạo thuận lợi cho người Việt Nam ở nước ngoài về làm việc, đầu tư, kinh doanh, đóng góp cho phát triển đất nước. Hỗ trợ giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, nhất là dạy và học tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài.v.v….

Đức Thành


Ý kiến bạn đọc