Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn
  • Bắc Kạn
    oC

Nhiều cơ quan, đơn vị được giao giúp đỡ 8 xã, phường thực hiện chuyển đổi số

10:59, 11/08/2023

 

Để góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chuyển đổi số tại 08 xã/ phường triển khai thí điểm chuyển đổi số năm 2023, UBND tỉnh đã phân công các cơ quan, đơn vị phụ trách, theo dõi, giúp đỡ từng địa phương.

undefined

Trong đó Công an tỉnh phụ trách phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn. Sở Y tế phụ trách xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông. Sở GD&ĐT phụ trách xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phụ trách xã Nghĩa Tá, huyện Chợ Đồn. Sở Công thương phụ trách xã Như Cố, huyện Chợ Mới. Sở Khoa học và Công nghệ phụ trách xã Đức Vân, huyện Ngân Sơn. Sở Kế hoạch và Đầu tư phụ trách xã Côn Minh, huyện Na Rì. Sở Thông tin và Truyền thông phụ trách xã Giáo Hiệu, huyện Pác Nặm. Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể, đồng thời xác định rõ lộ trình triển khai từng nội dung, nhiệm vụ chuyển đổi số đồng bộ trên cả 3 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và gắn với công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng. Huy động nguồn lực, hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp được tiếp cận và sử dụng các ứng dụng, dịch vụ tiện ích; vận động, kêu gọi các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị tham gia quyên góp ủng hộ Chương trình hỗ trợ phổ cập điện thoại thông minh cho người dân trưởng thành tại xã/phường thực hiện thí điểm chuyển đổi số./.

CTV Nguyễn Lan

CTV Nguyễn Lan

Ý kiến bạn đọc