Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn
  • Bắc Kạn
    oC

Huyện Chợ Đồn tập trung giải ngân Chương trình MTQG XD NTM

10:26, 14/09/2023

Đến thời điểm này, huyện Chợ Đồn mới giải ngân được hơn 20,3 tỷ đồng trong kế hoạch 61,4 tỷ đồng nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng NTM, đạt hơn 33%.

 

Việc giải ngân nguồn vốn CT MTQG xây dựng NTM tại Chợ Đồn còn gặp nhiều khó khăn; tiến độ thực hiện chậm, hầu hết các xã còn vướng mắc khâu hồ sơ, thủ tục, quy trình, việc lựa chọn tư vấn thiết kế có năng lực… Huyện Chợ Đồn đang tích cực chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn cử cán bộ trực tiếp kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các chủ đầu tư, UBND xã khẩn trương hoàn chỉnh các hồ sơ thủ tục theo quy định, đảm bảo triển khai thực hiện giải ngân vốn theo đúng tiến độ, kế hoạch.

Minh Tấm

MINH TẤM

Ý kiến bạn đọc