Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn
  • Bắc Kạn
    oC

UBND tỉnh họp về chuyển đổi số

09:13, 16/06/2022

Chiều 15/6, đồng chí Nguyễn Đăng Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo về chuyển đổi số đã chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh, phiên họp lần 2. 

 

 

Hiện nay, hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dùng của tỉnh đã được chuẩn hoá và cài đặt kết nối đến hệ thống giám sát của Cục Bưu điện Trung ương theo quy định; đã có 21 cơ quan, địa phương ban hành kế hoạch thực hiện Đề án trong phạm vi cơ quan, địa phương quản lý; 100% các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh đã có mạng Internet và hệ thống mạng nội bộ; 100% cán bộ, công chức tại cơ quan nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã được trang bị máy tính làm việc. Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh đã được mở rộng đến 108 xã, phường, thị trấn kết nối đảm bảo thông suốt từ tỉnh đến huyện, xã. Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh đáp ứng yêu cầu sử dụng hiện nay của các hệ thống dịch vụ và ứng dụng của tỉnh. 07 huyện, thành phố và 11 sở, ban, ngành gửi danh sách đề xuất sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý. ..

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác chuyển đổi số của tỉnh cũng còn những khó khăn, hạn chế như việc lựa chọn đối tác để tư vấn, triển khai các nhiệm vụ, dự án CNTT. Chưa có tiêu chí lựa chọn đơn vị xây dựng cơ sở dữ liệu; việc lấy số liệu đầu vào của các ngành, doanh nghiệp, đơn vị liên quan chưa có cơ sở pháp lý rõ ràng; hệ thống thông tin có phạm vi từ trung ương đến địa phương còn ít, chưa khai thác, sử dụng một cách đồng bộ và hiệu quả.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh nhấn mạnh: Chuyển đổi số là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng hiện nay, ảnh hưởng lớn đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội. Trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng các Kế hoạch, quy chế liên quan đến thúc đẩy triển khai hiệu quả các hoạt động chuyển đổi số. Tập trung triển khai thực hiện việc hoàn thiện các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu; tiếp tục nâng cao chất lượng cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; thúc đẩy các giải pháp tuyên truyền về chính quyền điện tử, chuyển đổi số nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng từng bước hình thành “Công dân điện tử”  cho người dân, doanh nghiệp; xây dựng các bộ tài liệu tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến, Chuyển đổi số để các đơn vị, địa phương cùng sử dụng, đảm bảo hiệu quả, tránh lãng phí.....

Văn Linh


Ý kiến bạn đọc