Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn
  • Bắc Kạn
    oC

Công bố Quyết định thành lập BCĐ Phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Bắc Kạn

08:47, 01/07/2022

BCĐ Phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Bắc Kạn

Đức Thành - Đức Sơn


Ý kiến bạn đọc