Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn
  • Bắc Kạn
    oC

Huyện Na Rì đánh giá tiến độ thực hiện các Chương trình MTQG

10:29, 14/09/2023

UBND huyện Na Rì vừa tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn huyện trong năm 2023.

 

Từ đầu năm đến nay, huyện Na Rì tích cực chỉ đạo các phòng ban, xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án thuộc 3 chương trình MTQG. Đến thời điểm này, toàn huyện giải ngân được 63% vốn đầu tư và trên 6% vốn sự nghiệp thuộc Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và miền núi. Chương trình giảm nghèo bền vững giải ngân được 16% kế hoạch. Chương trình xây dựng NTM giải ngân được trên 47% vốn đầu tư và trên 48% vốn sự nghiệp.

Quá trình thực hiện các chương trình, huyện còn gặp một số khó khăn trong việc hoàn thiện thủ tục hồ sơ theo quy định; một số đơn vị chủ trì dự án hạn chế về năng lực, không chủ động, ảnh hưởng đến tiến độ; Một số dự án chưa có hướng dẫn, tài liệu tập huấn cho các đối tượng; Dịch tả lợn châu Phi ảnh hưởng đến việc triển khai các dự án chăn nuôi lợn...

Hứa Nga

Hứa Nga

Ý kiến bạn đọc